Utbildning

Swedegroup erbjuder ett brett utbud av utbildningar inom företagande, ledarskap, försäljning, ekonomi, och projektadministration. De flesta av våra utbildningar kan skräddarsys och genomföras för just din organisation och situation.

Kurser – Företagsutveckling

 • Förberedande ”starta eget”
 • Försäljning och marknadsföring för nyföretagare
 • Ekonomi och administration för nyföretagare
 • Ekonomi för ”ickekonomer”
 • Ledarskap/gruppdynamik
 • Försäljning för ”ickesäljare”
 • Personlig försäljning – B2B
 • Personlig försäljning – Komplex
 • Säljande attityder- affärsmannaskap för alla
 • Mötesbokning
 • Förhandling
 • Framtagande vision och affärsplaner (Work shop)

Kurser – Projektutveckling

 • Projektledning – externt finansierade projekt

Vår pedagogik

Vår enkla pedagogisk modell är baserad på axiomet:

ATTITYD + KUNSKAP + TRÄNING + VERKLIGHET = FÄRDIGHET

Pedagogiken ansluter också till det man ibland kallar för ”action learning” som bygger på en entreprenörsmässig grundsyn som ”motiverar till kunskap”.

Attityden hos deltagaren (och läraren/coachen) är helt avgörande för att man skall kunna få ut bästa resultat. Vi ser därför det som ytterst viktigt att vi under ett tidigt skede jobbar fram en bra attitydisk process hos deltagarna.

Det faktiska kunskapsinhämtandet sker oftast i form av lärarledda teoripass som prövas och diskuteras i olika träningssituationer (bl a case studies). I slutet av lärprocessen kan handledd träning inflikas i verkligheten. Detta förfinar färdigheten och ger större självförtroende både för organisation och person.