Om oss

Information om Swedegroup International Consultants AB

Swedegroup

Swedegroup bildades som ett partnersällskap av flera fristående små konsultföretag vid början av 90-talet. Flera olika inriktningar förenades. Huvudinriktningen var relaterad till biståndsarbete i 3:e världen och konsultverksamhet kring svensk entreprenörs- och företagsutveckling.

1995 anslöts flera ägare till gruppen och företaget ombildades till Swedegroup International Consultants AB. Det beslöts att företaget i framtiden skall markera att det stod på tre ben:

  • Internationell konsultverksamhet, med inriktning både mot näringslivsutveckling samt mot sektorer som biståndsprogrammering och projektevalueringar.
  • Konsult och utbildningsverksamhet, med särskild inriktning mot mindre och medelstora företag samt mot aktörer inom traditionell tillväxt- och omställningsstimulans.
  • Konsult- och utbildningstjänster med inriktning mot aktörer som äger eller verkar inom externt finansierade projekt.
Företagsgruppen består för närvarande av 4 heltidsengagerade konsulter med en kompetens som balanserar en mix mellan kvalificerad utbildning och dito erfarenhet.