Företagsutveckling

Swedegroup tillför företag och organistationer kompetens, metoder och verktyg för utveckling av både dess helhet och varje individ.

Start av företag

Många bär på en dröm om att trots allt starta sitt eget företag. Kanske inte för att bli rik utan att kunna få göra det man själv vill och är bäst på. Ett eget företag kan vara både en fantastisk spännande möjlighet och en väg att skapa sig själv en god sysselsättning och faktiskt ibland också bli rik.

En bra affärsidé gör dock inget företag. Det är mycket mer som krävs. En eller flera personer måste till som kan verkställa affärsidén till marknadsmässiga varor eller tjänster. Detta entreprenörsled försummas när man inte så sällan utgår från att olika produkter eller innovationer i sig själva är det nya företaget.

Viljan att starta företag börjar idag ofta med ett nyfiket intresse kombinerat med en ”svår sits” på arbetsmarknaden. Situationen är inte idealisk, men den erbjuder tillräcklig stimulans och motivation för att en förändringsprocess skall starta (det skall mycket nogsamt noteras att uppfinningsrikedomen i Småland och Gnosjöområdet i synnerhet är sprungen ur en situation där magra och steniga åkrar krävde en kompletterande försörjning).

Swedegroups konsulter arbetar direkt med utveckling av nya företag såväl som med utbildning och träning av nya företagare. Särskild tonvikt har lagts på träning av entreprenörsegenskaper och marknadsaktiviteter. Koncept har under 20 år utvecklats som syftar till att ge en nyanserad inblick i egenföretagandets villkor samt att stimulera utvecklingsarbete vid övergången från idé till handling. Utbildning och träning erbjuds alltså i konsten att starta och driva företag.

Tjänsteområdena kan förenklat delas upp i tre komponenter. Var och en kan levereras separat och modelleras efter uppdragsgivarens kontext och situation. Komponenterna är:

  • Rådgivning
  • Utbildning/Träning
  • Mentorskap/Coaching

Våra kunder är främst privata och offentliga institutioner som på något sätt agerar proaktivt i omställningsstationer inom näringsliv och arbetsmarknadssystemet eller inom det som ibland kallas innovations och inkubatorsystemet.

Affärsutveckling

Att anlita en extern person som ser över verksamheten är många gånger nödvändigt. Man får en funktion som enbart är intresserad av att ta fram fakta, mål och handlingsplaner utan hänsyn till politik, invanda tankesätt och beteenden. Att bringa klarhet inför övergången till nya arbetssätt eller marknadsvillkor! Det är vad vi som affärsutvecklingskonsulter gör.

Vi medverkar för att klargöra visioner, mål och strategier för företag och organisationer. Vi analyserar och tar fram konkreta handlingsplaner. Därefter följer vi upp målen och mäter insatserna för att nå visionen.

En viktig del i processen är delaktighet, det vill säga att motivera personalen att medverka i ett utvecklingsarbete som innebär en förändring. Våra verksamhetskonsulter har lång erfarenhet från olika typer av projekt i ledande befattningar. Framförallt förmågan att ta fram kärnan och målen i en komplex problembild samt att styra projekten i mål är våra främsta kvaliteter och något som leder till framgång.

Rätt formulerade mätbara mål och kostnader kan ställas i relation till ökade intäkter och/eller besparingar.  Vårt tjänsteutbud innefattar områdena:

  • Strategi & Vision
  • Organisation & Ledarskap
  • Projektledning & Uppföljning
  • Marknadsföring & Försäljning
  • Rekrytering & Bemanning

Vår pedagogik, metod och synsätt är inriktat på att utveckla företag och individer i förhållande till de mål och idéer som man har eller vill utveckla. Att arbeta med individuella och ”skräddarsydda” insatser är naturligt för oss. Tjänsterna är främst inriktade mot mindre och medelstora företag och täcker historiskt en stor variation av branscher.