VÄLKOMMEN TILL SWEDEGROUP !

Vi utvecklar individer, företag, projekt och organisationer genom kompetensutveckling, utvärdering och rådgivning.

Aktuellt just nu

Var är vi ?   Vart ska vi ?
Utveckla er organisations värdegrund – alla medarbetare är med !
Kontakta oss för mer information på mail – lofter@swedegroup.com

FÖRETAGSUTVECKLING

Swedegroup tillför företag och organisationer erfarenhet, kompetens, metoder samt verktyg för utveckling av affären, arbetsgruppen och individen i förhållande till dess position och kontext.

PROJEKTUTVECKLING

Swedegroup tillför projektmedarbetare, finansiärer och projektägare erfarenhet, kompetens, metoder och verktyg för utveckling av externt finansierade projekt i alla faser och delar.

UTBILDNING

Swedegroup erbjuder utbildningar inom företagande, projektadministration, ledarskap, försäljning och ekonomi. Alla utbildningar kan skräddarsys utifrån organisation, mål och situation.